Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Medezeggenschap

De medezeggenschap van studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) wordt geregeld via de ondernemingsraden.

De UvA heeft twee medezeggenschapsorganen op centraal niveau; de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR). Samen vergaderen de CSR en de COR in de Gezamenlijke Vergadering (GV).

Decentrale ondernemingsraden

De Centrale Ondernemingsraad (COR) wordt gekozen uit de ondernemingsraden van de zeven faculteiten en de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (bestuursstaf en centrale eenheden, GOR).

OR - Faculteit Economie en Bedrijfskunde (intranet)

OR - Faculteit der Geesteswetenschappen (intranet)

OR - Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (intranet)

OR - Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (intranet)

OR - Faculteit der Rechtsgeleerdheid (intranet)

OR - Bestuursstaf en centrale eenheden - GOR (intranet)